+8802-9104643, +8801733065522

+8802-9104643, +8801733065522

+8802-9104643, +8801733065522

Micro-finance Branch Location

Sl No: Name of Area: Name of Branch: Location: Contact Number:
1. Barguna Barguna Sadar RDF Tower, Police Line Sarak, Barguna Sadar, Barguna-8700 01733065541
2. ^ Fuljhuri Shohid Afsar Niketon, UP Sarak, Fuljhuri, Barguna Sadar, Barguna 01733065546
3. ^ Chandakhali Kaatpotti Sarak, Chandakhali, Barguna Sadar, Barguna 01733065543
4. ^ Betagi Al-Hasan Villa, Subitkhali Road, Betagi, Barguna 01733065554
5. ^ Mirzaganj Ansar Villa, Kismat Chhoilabunia, Subitkhali, Mirzagonj, Patuakhali 01733065553
6. Kalapara Kalapara Khadija Bhaban, Modinabag Sarak, Kalapara, Patuakhali 01733065555
7. ^ Taltoli RDF Bhaban, TNT Road, Taltoli, Barguna 01733065557
8. ^ Alipur Sohela Mansion, Naiuripara, Lotachapli, Kuakata, Kalapara, Patuakhali 01733065560
9. ^ Pakhimara Baparibari, Amirabad, Nillgonj, Pakhimara, Kalapara, Patuakhali 01733065561
10. ^ PDhankhali Panch Jaina, Som Bazar, Dhankhali Kalapara, Patuakhali 01733065558
11. ^ Baliatali Alom Mridha House, Haripara, Chhoto Baliatali, Kalapara, Patuakhali 01733065559
12. Patuakhali Patuakhali azlu Mridha House, Paschim Kalikapur, Chourasta Masjid Sarak, Patuakhali Sadar 01733065551
13. ^ Amtoli Kalibari Sarak (Near of Bakulnesa Women College), Amtoli, Barguna 01733065548
14. ^ Fatullah 210, Hazi Super Market, Pakkhia Fatulla Bazar, Madarbunia, Patuakhali Sadar 01733065550
15. ^ Khasherhat 551 House, Khasherhat Bazar, Marichbunia, Patuakhali Sadar 01733065549
16. ^ Dumki 1954, Ansar Khan House, Sreerampur Bridge Sarak, Dumki, Patuakhali 01733065552
17. ^ Kachupatra 22, Kachupatra Bazar, Sarikkhali, Kachupatra, Taltoli, Barguna 01733065556
18. Mathbaria RDF Point 339/03, RDF Bhaban, Rayhanpur Sarak, Pathorghata, Barguna 01733065542
19. ^ Mathbaria 229, Md. Hiru Mia House, South Thanapara Gulisakhali Sarak, Mathbaria, Pirojpur 01733065547
20. ^ Amua (Bamna) 51, Hasina Monjil, College Road, Bamna, Barguna 01733065544
21. ^ Kumirmara Khan Monjil, Chhonbunia, Baro talishwar, Bamna, Barguna 01733065545
22. ^ Tushkhali 783, Md. Jakir Hossen House, Dhani Shafa, Mathbaria, Pirojpur 01762626798
23. ^ Bhandaria Kazi Bari, Bhandaria, Pirojpur 01762626799
24. Swarupkathi Rajapur 567, Baschu Villa, Rajapur, Jhalakathi 01762626785
25. ^ Swarupkathi 1057, Hawlader Villa, Magura Sarak, Kazipara, Nesarabad, Pirojpur 01774815237
26. ^ Inderhat Haji Bari, Purba Sohagdal, Nesarabad, Pirojpur 01774815238
27. ^ Kawkhali 198, Anwer Villa, Aspaddi, Kawkhali, Pirojpur 01709957223
28. ^ Banaripara SP House, Machhrong, Banaripara, Barisal 01709957221
29. ^ Jhalokathi 318, Shekhor Bhaban, Nesarabad Sarak, Nesarabad, Jhalokathi 01709957222
30. Munsigonj Munsigonj 82/7, Nazma Villa, Goalghunni Sarak, Rikabi Bazar, Munsigonj 01762626791
31. ^ Tongibari Jahangir Villa, Barolia, Sonarong, Tongibari, Munshigonj 01733065562
32. ^ Malkhanagor Nuru Villa, Malkhanagor, Sirajdikhan, Munshigonj 01733065563
33. ^ Baligaon 777, Aziz Munshi House, Haat Baligaon, Tongibari, Munshigonj 01733065568
34. ^ Ichhapura Nasir Monjil, Ichhapura, Sirajdikhan, Munshigonj 01733065566
35. ^ Aldi Rubel Plaza, Pura, Ghoshlong, Tongibari, Munshigonj 01762626796
36. ^ Louhajang 77, Shekh Monjil, Baro Naopara, Louhajang, Munshigonj 01762626795
37. Sirajdikhan Sreenagor Aziz Villa, Deulbhog Golden city, Sreenagor, Munshigonj 01733065565
38. ^ Hasara 240, Hasara Nagerpara, Sreenagor, Munshigonj 01733065567
39. ^ Rajanagor Helal Market, Rajanagor, Sirajdikhan, Munshigonj 01762626792
40. ^ Imamgonj Member Bari, Purba Brojer Hati, Sirajdikhan, Munshigonj 01762626793
41. ^ Baroikhali Shibrampur (Near of Kali Mondir), Baroikhali, Sreenagor, Munshigonj 01762626794
42. ^ Agla 61, Hazi Villa, Joynagor, Galimpur, Agla, Nababganj, Dhaka 01762626797
43. ^ Joypara Branch 55, South Joypara, Dohar, Dhaka 01762626784
44. Shariatpur Shariatpur 175/1, Latif Mansion, Palong School Road, Shariatpur Sador, Shariatpur 01709957211
45. ^ Damuddya 452, Soial Bari, Emam Uddin Sarak, Damuddya, Shariatpur 01709957212
46. ^ Naria Chokdar House, Boishakhi Sarak, Naria, Shariatpur 01709957213
47. ^ Jajira 46, Bapari House, College Road, Jajira, Shariatpur 01709957214
48. ^ Gharishar Nipa Amin Villa, Jalia Hati, Dinga Manik, Ponditsar, Naria, Shariatpur 01709957217
49. ^ Goshairhat Sardar House, Kumar Potti Sarak, Goshairhat, Shariatpur 01709957215
50. Madaripur Madaripur 62/1, Choiti Villa, Upazilla Sarak, Kulpoddi, Madaripur 01709957219
51. ^ Shibchar 86, Mayer Doa Neer, Kerani baatmor, Shibchar, Madaripur 01709957218
52. ^ Kalkini Jahidul Munsi House, Samitirhaat Sarak, Charbivagdi, Kalkini, Madaripur 01709957220
53. ^ Gouranodi 3663, Mohana Villa, Hafez Mridha Sarak, Char Gadhatoli, Gouranodi, Barishal 01709957224
54. ^ Takerhat 31, Hawladar Bari, Takerhat Khalia Sarak, Ghoshalkandi, Rajoir, Madaripur 01709957216
55. ^ Sheikhpur Ukil Bari, Kheyaghat Sarak, Bajitpur, Shibchar, Madaripur _
56. Dhaka Mohammadpur 12/21, RDF Bhaban, Shekhertak, PC Culture Housing Society, Adabor, Dhaka-1207 01733065586
57. ^ Hemayetpur Jhilik Bhaban, Baparipara, Hemayetpur, Savar, Dhaka 01762626787
58. ^ Dhamrai 42/1, Tuhin Villa, Islampur Sarak, Word-7, Dhamrai, Dhaka 01762626788
59. ^ Savar 34, Awahed Monjil, Ekhlas Uddin Khan Sarak, Savar, Dhaka 01762626786
60. ^ Atibazar Khalil Bhaban, Noyabazar, Shakta, Ati, Keranigonj, Dhaka 01762626789
61. ^ Ruhitpur 198, Mahiuddin Villa, Char Ruhitpur, Keranigonj, Dhaka 01762626790
62. ^ Nababgonj Nafis Complex, Nimtola, Kolakopa, Nababgonj, Dhaka 01774815221
63. Gazipur Gazipur 125/17, Prottasha Bhaban, Telipara Sarak, Great wall city, Gazipur 01774815225
64. ^ Tongi 88, Rayhan Villa, Banomala Road, Dawpara, Tongi, Gazipur 01774815226
65. ^ Mouchak Shibli Villa, Mouchak, Kaliakoir, Gazipur 01774815227
66. ^ Mawna Councillor Bhaban, Commissionar Sarak, Kawa Paschim Khando, Sreepur, Gazipur 01774815228
67. ^ Jamgora Ferdousi Gafur Villa, Jamgora, Alia Madrasha Sarak, Dhamsona, Savar, Dhaka 01774815230
68. ^ Manikgonj 37, Makimpur House, Habu Mia Sarak, Gangadhar Pattii, Manikgonj Sadar, Manikgonj 01774815231